Diensten

Wij bieden opdrachtgevers:

 

Diensten Medi-Office:

 

 1. deskundige administratief-medische ondersteuning (eventueel als flexibele schil)
 2. de verzorging van onafhankelijk medisch advies in verzekerings- of aansprakelijkheidszaken
 3. gebruikmaking van door ons beproefde ICT-systemen voor efficiënte administratieve verwerking door de eigen dienst (introductie, menskracht en systeembeheer inbegrepen)
 4. het verzorgen - inclusief beheer, verwerking en digitalisering - van de medische informatie- en werkstroom
 5. een combinatie van bovenstaande diensten op afstand of op locatie (tijdelijk)
 6. efficiënte en versnelde toegang tot een uniek netwerk van onafhankelijk medisch specialisten:
  1. ter optimalisering van herstel en bevordering van vitaliteit met o.a. inzet van de Raadsarts
  2. voor onafhankelijk medisch onderzoek / expertise binnen 2 maanden
  3. andere deskundigen voor een multidisciplinaire aanpak

 

Ketenintegratie realiseren

 

Samen met onze opdrachtgevers stroomlijnen, digitaliseren ontdubbelen en versnellen wij het medisch proces. Wij realiseren met u transparante ketenintegratie en besparen hiermee op doorlooptijden en behandelingskosten met concrete werkafspraken.

Continuïteit, vertrouwelijkheid van informatieverwerking met een constante kwaliteit kan zo worden geborgd, ook in tijden van piekbelasting.

Overleg tussen medisch adviseurs, onafhankelijk deskundigen en desgewenst schadebehandelaren, belangenbehartigers of andere derden kan snel en eenvoudig administratief en (digitaal) worden gefaciliteerd en direct worden gedocumenteerd via onze webbased portal - MedFile - conform privacyregelingen.

 

Vermenigvuldig door te delen

Natuurlijk kunnen wij onze kennis en systemen voor ons zelf houden. In het belang van u en ons doen wij dat niet. Wij geloven er in dat de opbrengst voor een ieder hoger kan zijn door te vermenigvuldigen, door te delen. In plaats van onze kennis en ervaring voor ons zelf te houden delen wij die graag met u ter verbetering van uw dienstverlening. 

 

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden om zo samen aan een betere gezamenlijke toekomst te bouwen en of en wat wij voor u kunnen betekenen.

Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk verzekeraars, expertisebureaus, rechtsbijstandsverzekeraars en advocatenkantoren. Wij stellen medisch adviseurs in staat om partijen snel van deskundig medisch advies te voorzien. Wij werken volledig digitaal, zijn daardoor flexibel en kunnen korte doorlooptijden realiseren tegen aantrekkelijke kosten. 

Ondersteuning op locatie of afstand

Onze opdrachtgevers hebben de keuze met eigen of met onze medisch adviseur(s) te werken - als back-up in tijden van drukte -die medisch administratief kunnen worden ondersteund door ons gekwalificeerde medisch secretariaat op hbo-niveau. Dit kan op afstand of bij u op kantoor. U kunt ons ook inschakelen als vaste medisch adviseur of medisch administratief secretariaat.

Medi-Office staat voor goede medische advisering, rekening houdend met de behoeften van de opdrachtgever. De afspraken leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst (SLA) met procesbeschrijving.

Dossieraanleg en beheer

Digitaal aanleggen, verwerken en beheren van uw medische dossiers, het inwinnen van medische informatie en het in gang zetten van gerichte medische onderzoeken.

Medisch advies

Advisering in uw medisch dossier, bondig advies bij zaken met eenvoudig letsel of direct telefonisch consult met een korte verslaglegging daarvan, bijvoorbeeld in geval van korte algemene medische vragen. Door korte reactietijden beperken wij de  kosten. Medisch advies wordt in overleg gegeven.

Medische keuringen en/of (medische) expertises

Op verzoek vragen wij onafhankelijke expertises/keuringen of second opinions aan. Steeds in overleg met partijen en met hun instemming. Onder meer bij Letselnet nu zij relatief korte doorlooptijden kunnen garanderen. Zij zijn gespecialiseerd in het houden van gerichte onafhankelijke medische onderzoeken (expertises) ten behoeve van schadezaken op onder meer neurologisch-, orthopedisch- en verzekeringsgeneeskundig gebied en wisselen snel en vertrouwd informatie uit via Medi-Safe waarmee op doorlooptijd en kosten wordt bespaard.

Advies over woningaanpassing en medische indicaties

In geval van lichamelijke beperkingen die een woningaanpassing of voorziening vragen, kunnen wij u van nader medisch advies voorzien.

Borging en het delen van kennis

Op verzoek verzorgen wij workshops, bijscholing en kwaliteitsaudits. Desgewenst adviseren wij in geval van medische beleidsvraagstukken binnen uw organisatie.

Inzet De Raadsarts®

De raadsarts is een onafhankelijk arts die een luisterend oor biedt, betrokkene desgewenst met raad en daad terzijde staat bij vragen en gericht is op optimaal herstel. De raadsarts heeft persoonlijk contact met betrokkene zonder de rol van de huisarts of behandelend arts over te nemen. Verslaglegging wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd. 

Medi-Office kan deze deskundige medische ondersteuning aanvragen bij Letselnet in bijvoorbeeld de navolgende gevallen:

 • Letselschadezaken(WA/SVI)
 • Reis- en annuleringsverzekeringen
 • Inkomensverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • (Medische) aansprakelijkheid

Medi-Office

Medi-Office is een onafhankelijk medisch adviesbureau. Wij bieden deskundig medisch advies en ondersteuning van het gehele medisch traject voor opdrachtgevers in zaken rond medische claims. Onze organisatie is gericht op constante verbetering van haar dienstverlening, waarbij de mens centraal staat met gericht medisch advies.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8099
6710 AB EDE
KvK: 61258105
BTW nr: NL854273335B01