Disclaimer Medi-Office

Met het gebruik van deze website stemt u in met onderstaande disclaimer. Elk punt in deze disclaimer is van toepassing op de website: www.medi-office.nl

 1. Medi-Office werkt de inhoud van de website regelmatig bij en draagt zorg voor actuele toevoegingen. Wat betreft de inhoud is Medi-Office niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de content
 2. Medi-Office staat niet garant en geeft geen waarborg voor een deugdelijke of geschikte inhoud van de website voor een bepaald doel
 3. Medi-Office is niet aansprakelijkheid voor schade:
  1.  Toegebracht door de inhoud van de website
  2.  Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3.  In enig ander opzicht verband houdend met het gebruik van de website
  4.  Voortkomend uit het niet kunnen raadplegen van één of meerdere webpagina’s van de website
 4. Medi-Office is gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade
 5. Medi-Office behoudt zich het recht om op ieder gewenst moment de inhoud van de website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen
 6. Medi-Office behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Medi-Office is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de beëindiging van de website
 7. Medi-Office is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden welke gekoppeld zijn aan externe hyperlinks
 8. Medi-Office behoudt zich het recht om u zonder kennisgeving de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen
 9. Tijdens uw bezoek aan de website slaat Medi-Office algemene gegevens van uw computer in log-bestanden op. Dit is bedoeld voor de statistieken. In geval van misbruik gebruikt Medi-Office deze gegevens om uw bezoek aan de website te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen
 10. U, als gebruiker, vrijwaart Medi-Office, de werknemers van Medi-Office, vertegenwoordigers, licentiehouders en samenwerkingspartners van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Dit geldt ook voor de kosten die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website, de inbreuk op de website of welke wettelijke regeling dan ook
 11. Wanneer op de site van Medi-Office informatie over u vermeld staat die onjuist is of u graag verwijderd ziet verzoeken wij u hiervan ons in kennis te stellen via info@medi-office.nl en ons een redelijke termijn (minimaal 30 werkdagen) te gunnen deze informatie te verwijderen

Medi-Office

Medi-Office is een onafhankelijk medisch adviesbureau. Wij bieden deskundig medisch advies en ondersteuning van het gehele medisch traject voor opdrachtgevers in zaken rond medische claims. Onze organisatie is gericht op constante verbetering van haar dienstverlening, waarbij de mens centraal staat met gericht medisch advies.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8099
6710 AB EDE
KvK: 61258105
BTW nr: NL854273335B01